Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCY:

Milena Turzyńska 2a

ZASTĘPCY LICEUM:

Przemysław Gardias 3a

Aleksandra Małyszek 2e

Oliwia Szykuła 2a

Julia Borkowska 3b

Regulamin

Plan pracy

Odsłony: 9177