• a

  a

 • q

  q

 • s

  s

 • baner nauka zabawa.png
 • baner sport 2.png
 • baner sport kosz.png
 • baner studniówka.png
 • baner uroczystości.png
 • baner z logo koło nowe.png

Konsultacje dla uczniów w okresie pandemii COVID – 19 na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE
1. Od 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie liceum mogą brać udział w konsultacjach organizowanych w szkole zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

3. Wstęp do szkoły mają tylko pracownicy i uczniowie.
4. Osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem
do dezynfekcji rąk umieszczonym przy wejściu.
5. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C°, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne zauważone nietypowe objawy).
6. Konsultacje odbywają się w salach dydaktycznych z zachowaniem zasady 4 m2
na osobę, z zachowaniem 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
7. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
8. Uczeń, zawiadamia nauczyciela poprzez e-dziennik lub Microsoft Teams, że chce uczestniczyć w konsultacjach oraz podaje informację w jakim celu. Jeśli poprawia ocenę, podaje zakres tematyczny, tak, aby nauczyciel przed konsultacjami mógł wydrukować sprawdzian. W przypadku, gdy prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści, podaje ich zakres. Informacje te przesyła nauczycielowi dwa dni przed konsultacjami.
9. W sytuacji, gdy zostanie przekroczona dozwolona liczba uczestników, uczeń będzie musiał skorzystać z innego terminu konsultacji.
10. Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą przebywać na boisku szkolnym.
11. Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku.. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.
12. W trakcie konsultacji uczniowie korzystają z własnych przyborów i pomocy dydaktycznych (długopis, ołówek, cyrkiel, podręcznik, itp.). Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
13. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie konsultacji.
14. Podczas kichania lub kasłania należy dodatkowo zasłonić twarz, chowając ją w zgięcie łokcia. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa czy ust.
15. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
16. Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonując raz jeszcze dezynfekcji rąk.
17. W przypadku korzystania z biblioteki szkolnej należy oddawane książki i inne materiały przechowywane w bibliotece odkładać w wyznaczone miejsce w celu odbycia koniecznego okresu kwarantanny.
18. W bibliotece może przebywać jedna osoba mająca zakryte usta i nos maseczką ochronną, częścią garderoby lub używająca przyłbicy oraz zachowująca dystans 1,5 m od bibliotekarza.


POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
1. W przypadku ucznia, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę, a czasem objawy tzw. ”jelitówki”):
a. nauczyciel zawiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji;
b. nauczyciel bądź dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji;
c. nauczyciel bezzwłocznie zabezpiecza się w fartuch ochronny, maskę i rękawiczki, po czym zakłada uczniowi maseczkę;
d. następnie odizolowuje się ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu do izolacji i wyznaczona osoba pozostaje z nim, utrzymując min. 2 m odległości;
e. dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną a w razie złego stanu ucznia dzwoni na nr 112. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna
w Hrubieszowie tel. (84) 696 41 51; (84) 696 50 10; telefon alarmowy (całodobowy): 509671579;
f. po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia ucznia, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły w ciągu 90 minut.
2. W przypadku pracownika, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę):
a. pracownik zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji;
b. dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się
w fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki;
c. dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno– epidemiologiczną, która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa;
d. po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą
z mydłem stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować je odpowiednim środkiem do dezynfekcji;
e. należy zdezynfekować wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt osoba podejrzana o zakażenie wirusem.

 

Sukcesy i osiągnęcia

Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska

Oliwia Jaworska, uczennica klasy 3B jest uczestniczką II edycji Programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”, którego organizatorami są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Więcej…

Zawody sportowe

Podwójny awans uczniów „Staszica” do zawodów rejonowych w drużynowym tenisie stołowym

10 grudnia 2019 roku w Naszej szkole rozegrana została Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym. Zarówno drużyna chłopców, jak i dziewcząt, zajęły II miejsce w powiecie uzyskując awans do zawodów rejonowych. Gratulacje!!!

Więcej…

Ogłoszenia

„Staszic” w programie „Aktywna tablica”

Aktywna Tablica

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie jako jedyna szkoła ponadpodstawowa w powiecie hrubieszowskim zakwalifikowała się do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” edycja 2020.

Więcej…

Uroczystości, wydarzenia

Wykładowcy UMCS dla naszych uczniów

W listopadzie 2020 roku, korzystając z oferty Katedry Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie skierowanej do szkół partnerskich, młodzież naszego liceum wzięła udział w zajęciach on-line na platformie Teams. Uczniowie klas 3E, 3D i 2B z łatwością „przybyli” i aktywnie uczestniczyli w warsztatach „Terminologia medyczna w warsztacie tłumacza”, które poprowadziła dr Anna Dąbrowska. Podczas spotkania poznaliśmy nazwy chorób i dolegliwości po angielsku, słownictwo związane z opisem symptomów oraz mieliśmy możliwość rywalizować drużynowo w grze i przy okazji sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z języka angielskiego.

Więcej…