Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Szkoła w obiektywie"!

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Szkoła w obiektywie”

Postanowienia ogólne

Tematem Konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej niepowtarzalny klimat „Staszica”, na który składają się uczniowie, nauczyciele, pracownicy, mury oraz jedyny taki wśród hrubieszowskich szkół duet: tradycja i nowoczesność.

I. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu fotograficznego „Szkoła w obiektywie”, zwanego dalej „Konkursem” jest Komitet Organizacji Obchodów 100-lecia Szkoły, zwany dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka Konkursu

Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów, które będą oddawały atmosferę Szkoły; jej sytuacje zwyczajne, ale również wyjątkowe; niepowtarzalność osób tworzących Szkołę, jak też szczególne miejsca, bez których nie byłaby ona taka, jaka jest.

III. Uczestnicy Konkursu

Konkurs "Szkoła w obiektywie" adresowany jest do wszystkich uczniów oraz absolwentów Gimnazjum i Liceum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zainteresowanych fotografią.

IV. Zgłaszanie prac

 1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 6 MB (w razie potrzeby Uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres Organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).
 2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.
 3. W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
  • dane personalne Uczestnika (imię, nazwisko, adres, klasa lub rok ukończenia Szkoły),
  • numer telefonu, adres e-mail,
  • tytuł fotografii,
  • plik JPG podpisany ma być imieniem i nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii, np. Jan_Kowalski1, Jan_Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny,
  • datę wykonania fotografii.
 4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 15 grudnia 2017 r.
 5. Obróbka zdjęć przesłanych na Konkurs ograniczyć się może jedynie do działań odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
 6. Prace niespełniające wymogów regulaminu Konkursu zostaną odrzucone.
 7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
 8. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www lub w publikacjach Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z Konkursem.  

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały praw osób trzecich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 8. powyżej. 

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
 3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie Szkoły: www.staszic.pl.
 8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas wystawy „Szkoła w obiektywie”, która odbędzie się w auli Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie w lutym 2018 r.

VI. Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
  • za zajęcie I miejsca –  dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka;
  • za zajęcie II miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka;
  • za zajęcie III miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka.
 2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły: www.staszic.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 

 

Sukcesy i osiągnęcia

„30-tka” stypendystów ze Staszica

20 czerwca 2018 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury zostały wręczone jednorazowe stypendia Burmistrza Miasta za wybitne sukcesy w dziedzinie kultury, nauki i sportu. Nagrodzeni uczniowie otrzymali stypendia w kwocie od 150 – 800 zł. A są to:

Więcej…

Zawody sportowe

Koszykarki Staszica 3 rok z rzędu zdobywają brąz na województwie!!!

Dnia 10 kwietnia 2018 roku w Białej Podlaskiej odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady  SZS  w koszykówce dziewcząt. Nasz rejon reprezentowały dziewczęta z Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie, które po wygraniu zawodów powiatowych oraz rejonowych znalazły się wśród sześciu najlepszych drużyn w województwie.

Więcej…

Ogłoszenia

Zestawienie czytelnictwa za rok szkolny 2017/2018

Zestawienie czytelnictwa za rok szkolny 2017/2018

Więcej…

Uroczystości, wydarzenia

Stulecie "Staszica" ze wsparciem wojska

W ostatnich dniach, wśród licznych wydarzeń jubileuszu 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie, nie brakowało atrakcji z udziałem instytucji, które wspomagały nas w organizacji setnych urodzin „Staśka”.

Ogromną i zarazem wyjątkową atrakcją okazały się skoki spadochronowe zorganizowane pod kierunkiem mjr Artura Gosiewskiego z 2. hrubieszowskiego pułku rozpoznawczego. Dwóch skoczków – st. kpr. Tomasz Podstawka i plut. Jakub Majchrzak, ze spadochronami w narodowych barwach i transparentem z życzeniami stu lat dla naszej szkoły, wylądowało na miejskim deptaku podczas festynu dla hrubieszowian.

Więcej…