• a

  a

 • q

  q

 • s

  s

 • baner nauka zabawa.png
 • baner sport 2.png
 • baner sport kosz.png
 • baner studniówka.png
 • baner uroczystości.png
 • baner z logo koło nowe.png

Regulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Dzień Pomocy Cierpiącym

pt. „Oni są wśród nas”

 

§ 1.

Organizatorem konkursu jest Zespół Wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, pedagog szkolny i Szkolne Koło PCK.

§ 2.

Adresatami konkursu są uczniowie gimnazjum i liceum ZS nr 2 w Hrubieszowie.

§ 3.

Celem konkursu jest:

1. rozpowszechnianie informacji m.in. nt. Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

i Międzynarodowego Dnia Wolontariatu - Dnia Pomocy Cierpiącym,

2.burzenie barier i wzmacnianie pozytywnych więzi społecznych między osobami sprawnymi intelektualnie i niepełnosprawnymi,

3.promocja postaw, haseł związanych z integracją, tolerancją, wolontariatem, działaniem na rzecz poprawy codziennego życia osób niepełnosprawnych intelektualnie - szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej.

§ 4.

Podstawą udziału w konkursie jest dostarczenie pracy na papierze w formacie A3, wykonanej w dowolnej technice.

§ 5.

Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie.

§ 6.

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

§ 7.

Praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie, a opis powinien zawierać:

imię i nazwisko autora, klasę do której uczęszcza.

§ 8.

Prace należy składać u nauczyciela zajęć artystycznych p. Anny Jańczuk.

§ 9.

Termin zgłaszania prac upływa o godz. 12.00 w dn. 02 grudnia 2013 r. (poniedziałek).

§ 10.

Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich, uznaniu niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych organizatorów.

§ 11.

W konkursie przewidziane są po 3 nagrody rzeczowe w każdej grupie uczniów:

1.uczniowie gimnazjum;

2.uczniowie liceum.

§ 12.

1. Jury powołane przez organizatora dokona podziału nagród w dn. 03 grudnia br.

2.Decyzje jury są ostateczne.

3.Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji jury.

§ 13.

Kryteria oceny: zgodność pracy z tematyką konkursu, pomysłowość kompozycyjna, oryginalność, czytelność w przekazie języka graficzno- malarskiego, estetyka pracy.

§ 14.

W skład jury wejdą:

Dyrektor ZS nr 2 w Hrubieszowie, przedstawiciel Zespołu Wychowawców LO ZS nr 2 w Hrubieszowie,

opiekun Szkolnego Koła PCK, artysta plastyk.

§ 15.

Nagrody zostaną wręczone 5 grudnia 2013 r. podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w Międzynarodowym Dniu Wolontariatu i Pomocy Cierpiącym na terenie ZS nr 2 w Hrubieszowie.

§ 16.

Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego ich rozpowszechniania.

§ 17.

Laureaci nagród zostaną poinformowani przez wychowawców.

§ 18.

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Moniki Młynarczuk i p. Anny Jańczuk.

 

 

Monika Młynarczuk

 

Sukcesy i osiągnęcia

"Srebrna szkoła 2020" dla Staszica

„PERSPEKTYWY” - internetowy portal edukacyjny, jak co roku na początku stycznia publikuje Ranking Liceów i Techników.  Wydarzeniu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kapituła pozyskuje niezależnie niezbędne dane z Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Następnie analizuje i ocenia wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w Polsce obligatoryjnie, a zatem zgoda szkoły na udział w klasyfikacji nie jest wymagana.

Więcej…

Zawody sportowe

Podwójny awans uczniów „Staszica” do zawodów rejonowych w drużynowym tenisie stołowym

10 grudnia 2019 roku w Naszej szkole rozegrana została Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym. Zarówno drużyna chłopców, jak i dziewcząt, zajęły II miejsce w powiecie uzyskując awans do zawodów rejonowych. Gratulacje!!!

Więcej…

Ogłoszenia

Konkurs wiedzy o ks. Stanisławie Staszicu

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie organizuje II Powiatowy Konkurs Wiedzy o naszym Patronie pt. „Myśl społeczna i polityczna ks. Stanisława Staszica”. Zapraszamy do udziału uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z powiatu hrubieszowskiego. 

Więcej…

Uroczystości, wydarzenia

"Reksio i przyjaciele" w naszej szkole.

6 lutego mieliśmy przyjemność gościć Pana Alfreda Matyjaszczyka. Jest on założycielem i prezesem fundacji "Reksio i przyjaciele" znajdującej się w Podhorcach. Ten wielkoduszny mężczyzna daje schronienie zwierzętom po przejściach, zaniedbanym, bezdomnym, chorym i porzuconym. Leczy je, pokazuje że nie wszyscy ludzie są źli i pomaga im znaleźć nowe domy. Ma pod swoją opieką także starsze psiaki, których szanse na znalezienie domu są niewielkie. Umożliwia im przeżycie starości w otoczeniu innych piesków, w poczuciu bezpieczeństwa i miłości. Podczas spotkania Pan Alfred opowiadał nam jak zajmuje się swoimi podopiecznymi, jak stara się zdobywać środki na ich wyżywienie i leczenie. Wspominał także, że potrzebna jest każda pomoc i każdy z nas może przyczynić się do poprawy sytuacji jego piesków.

Więcej…