Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą naszego liceum, bowiem opracowaliśmy ją z myślą właśnie o Tobie. Przeanalizowaliśmy na podstawie przeprowadzonych ankiet oczekiwania potencjalnych kandydatów oraz sugestie obecnych  uczniów i oto przedstawiamy nasze propozycje dotyczące poszczególnych klas i realizowanych w nich przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Oferta naszego liceum oparta została o nową podstawę programową, która już od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje w szkołach ponadgimnazjalnych.

Szkoła oferuje nauczanie trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym

Wzorem dwóch ubiegłych lat, jako jedyne liceum ogólnokształcące w regionie, które przetestowało proponowaną metodę nauczania, pozostawiamy uczniom możliwość wolnego wyboru trzeciego obowiązkowego przedmiotu w zakresie rozszerzonym. Pozwoli Ci to na swobodę w wyborze klasy  już w maju – czerwcu 2014r., gdyż całą pierwszą klasę będziesz mógł poświęcić na przemyślenie, a jednocześnie doprecyzowanie swoich preferencji naukowych (np. mimo, że zdecydujesz się na klasę  humanistyczną, po roku nauki dodatkowo możesz wybrać w rozszerzeniu język obcy, wiedzę o społeczeństwie albo geografię, która rzadko jest kojarzona z klasą humanistyczną).

Przeczytaj uważnie naszą ofertę, a przekonasz się, że to właśnie nasza szkoła zasługuje na Twoją uwagę.

KLASA HUMANISTYCZNO – PSYCHOLOGICZNA

Przedmiotami realizowanymi w wersji rozszerzonej są: j. polski i biologia ( i do wyboru jeden z grupy: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie, informatyka).

Jeśli jesteś osobą, która pragnie rozwijać swoją wrażliwość i wyobraźnię, kreować swój światopogląd, zgłębiać tajniki języka swoich przodków oraz aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym, to będzie nam miło, jeśli dołączysz do grona humanistów naszej szkoły. Jeśli interesują Cię zawiłości ludzkiego zachowania, chcesz rozwijać swoje zdolności psychologiczne, wybierz klasę humanistyczno – psychologiczną.

W klasie humanistyczno – psychologicznej będziesz miał możliwość uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach z psychologii i pedagogiki prowadzonych metodami warsztatowymi, które doskonale rozwijają umiejętności psychologiczno – pedagogiczne (komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, asertywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów). Ponadto uczniom proponuje się wyjazdy na zajęcia prowadzone przez dziennikarzy radiowych i telewizyjnych TVP. Organizowane są także częste wyjazdy tematyczne do kin i teatrów (spektakle także w j. angielskim), jak również do muzeów (np. Muzeum Powstania Warszawskiego) oraz Parlamentu. Zdobytą w czasie takich wizyt wiedzę uczniowie mogą sprawdzić w szkolnym radiu „RTM Staszic”, gazecie „Stasiek”, teatrach  S.T.A.C.H. oraz „Warto”, Klubie Europejskim, wolontariacie.

Oferta wzbogacona jest o szczególną atrakcję, jaką są warsztaty prowadzone przez nauczycieli akademickich i studentów UMCS – uczelni, z którą współpracujemy od lat.  Zapraszani są także na wykłady i odczyty pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej (IPN).

Zainteresowani uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach artystycznych i z j. łacińskiego oraz kultury antycznej.

Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach uniwersyteckich, np. polonistyka, filologie obce, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, politologia, europeistyka, resocjalizacja, bezpieczeństwo publiczne, public relations, turystyka i rekreacja, dziennikarstwo, historia sztuki, prawo itp.

KLASA HUMANISTYCZNA

Przedmiotami realizowanymi w wersji rozszerzonej są: j. polski i historia (i do wyboru jeden z grupy : j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie, informatyka).

Jesteś humanistą, chciałbyś zrozumieć całe bogactwo świata, który Cię otacza i człowieka skomplikowanego jak ten świat? Lubisz język ojczysty i chciałbyś odkrywać jego skarby?

Pasjonuje Cię literatura i historia? Masz zadatki na dziennikarza, pisarza, mówcę, językoznawcę? Jeśli w tych zdaniach odnajdujesz siebie, to klasa humanistyczna na pewno spełni Twoje oczekiwania. Pomożemy Ci odkryć Twoje talenty i rozwinąć zainteresowania literaturą, historią, kulturą i sztuką.

W klasie humanistycznej będziesz miał możliwość uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach wiedzy o kulturze, co doskonale uzupełni Twoją wiedzę w dziedzinie historii sztuki i kulturoznawstwa. Ponadto uczniom proponuje się wyjazdy na zajęcia prowadzone przez dziennikarzy radiowych i telewizyjnych TVP. Organizowane są także częste wyjazdy tematyczne do kin i teatrów (spektakle także
w j. angielskim), jak również do muzeów (np. Muzeum Powstania Warszawskiego)  oraz Parlamentu. Zdobytą w czasie takich wizyt wiedzę uczniowie mogą sprawdzić w szkolnym radiu „RTM Staszic”, gazecie „Stasiek”, teatrach S.T.A.C.H. oraz „Warto”, Klubie Europejskim, wolontariacie.

Oferta wzbogacona jest o szczególną atrakcję, jaką są warsztaty prowadzone przez nauczycieli akademickich i studentów UMCS – uczelni, z którą współpracujemy od lat.

Zapraszani są także na wykłady i odczyty pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej (IPN).

Zainteresowani uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach artystycznych i z j. łacińskiego oraz kultury antycznej z elementami prawa rzymskiego (lex XII tabularum).

Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach uniwersyteckich, np. polonistyka, prawo, międzywydziałowe studia humanistyczne, filologie obce, stosunki międzynarodowe, aktorstwo, teatrologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, politologia, europeistyka, resocjalizacja, dziennikarstwo, historia sztuki, bibliotekoznawstwo itp.

KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

Przedmiotami realizowanymi w wersji rozszerzonej są: biologia i chemia (i do wyboru jeden z grupy: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie, informatyka).

Jeśli bliskie są Ci sprawy związane z człowiekiem, pasjonujesz się fauną i florą, chcesz poznawać procesy rządzące makro- i mikroświatem, marzysz o pracy w laboratoriach, a ponadto jesteś zawsze gotów do niesienia pomocy innym, interesujesz się najbardziej skomplikowanym urządzeniem jakim jest Twój organizm, wybór klasy biologiczno – chemicznej pozwoli Ci na poszerzenie swojej wiedzy teoretycznej. My zaś zagwarantujemy Ci poznanie treści przedmiotów wiodących od strony eksperymentalnej.

W klasie biologiczno – chemicznej będziesz miał możliwość uczestniczenia w cyklicznych wycieczkach edukacyjnych do parków narodowych i krajobrazowych. Wiedzę możesz także zgłębić w czasie wykładów pracowników UMCS prowadzonych w szkole, jak również wysłuchując prelekcji wygłaszanych podczas pokazów chemicznych lub festiwalu nauki. W szkole prężnie działają koła biologiczne i ekologiczne, które pozwalają Ci z bliska obserwować żywe okazy ryb, gadów i płazów oraz współtworzyć szkolne hodowle. W doskonale wyposażonych pracowniach biologii i chemii (mikroskopy, preparaty gotowe, sprzęt przygotowawczy, projektory, tablica interaktywna, digestorium chemiczne z pełnym oprzyrządowaniem) będziesz miał możliwość przeprowadzania doświadczeń i prac badawczych.

Oferta wzbogacona jest o możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z ratownictwa medycznego prowadzonych przez kompetentną i doświadczoną kadrę pedagogiczną naszej szkoły. Dotychczas szkolna drużyna ratowników medycznych rokrocznie zajmowała czołowe miejsca w zawodach szczebla wojewódzkiego. Ten sam zespół pod okiem opiekuna dzieli się swoją wiedzą i szkoli z ratownictwa także dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzież może włączać się w pracę szkolnego koła PCK i wolontariatu.

Uczniowie będą także uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z j. łacińskiego oraz kultury antycznej z elementami terminologii medycznej.

Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach medycznych, np. medycyna, farmacja, stomatologia, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo, kosmetologia; na kierunkach uniwersyteckich, np. biotechnologia, ochrona środowiska, opieka społeczna, resocjalizacja, weterynaria; na akademiach wychowania fizycznego, np. ratownictwo medyczne, fizjoterapia itp.

KLASA MATEMATYCZNO – FIZYCZNA

Przedmiotami realizowanymi w wersji rozszerzonej są: matematyka i fizyka (i do wyboru jeden z grupy: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie, informatyka).

Jeśli pasjonują cię liczby i ich nieskończone kombinacje, jeśli uważasz, że wszystko da się zapisać za pomocą cyfr oraz wystarczy tylko znaleźć odpowiedni algorytm, a problem sam się rozwiąże – trafiłeś pod właściwy adres. Klasa o tym profilu sprosta Twoim wymaganiom, wskaże Ci nowe rozwiązania w oparciu o wiedzę, jaką będziesz zdobywał w codziennym procesie edukacyjnym w przedmiotowych pracowniach wyposażonych w sprzęt najwyższej jakości. Stworzona dla klasy modyfikacja programów nauczania z matematyki, fizyki i informatyki (dotycząca zwłaszcza algorytmiki) służyć ma rozwijaniu umiejętności pracy z komputerem w różnym stopniu zaawansowania.

W klasie o profilu matematyczno – fizycznym jest również miejsce dla uczniów zainteresowanych informatyką, zarówno tych, którzy chcą brać udział w olimpiadach i konkursach informatycznych, jak i administratorów sieci, projektantów serwisu WWW, konstruktorów innowacji technicznych i uczniów zafascynowanych multimediami.

Oferta wzbogacona jest o dodatkowe zajęcia z automatyki w klasie II oraz z elektrotechniki teoretycznej i maszyn elektrycznych w klasie III. We wrześniu każdego roku uczniowie, korzystając z oferty uczelni lubelskich, uczestniczą w zajęciach w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Przez cały rok zainteresowani uczestniczą w wykładach z fizyki i pokazach fizycznych, organizowanych przez Instytut Fizyki UMCS w Lublinie. Uczniowie zainteresowani astronomią mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnego koła astronomicznego.

Klasa oferuje także rozszerzony program nauczania j. angielskiego z uwzględnieniem elementów języka specjalistycznego(technicznego).

Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach uniwersyteckich i politechnicznych, np. matematyka, informatyka, fizyka, architektura, budownictwo, automatyka i robotyka, elektronika, telekomunikacja, elektrotechnika, elektroenergetyka, mechatronika itp.

KLASA EKONOMICZNA

Przedmiotami realizowanymi w wersji rozszerzonej są: matematyka i geografia (i do wyboru jeden z grupy: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki, wiedza o społeczeństwie, informatyka).

Chcesz kształcić motywację do osiągnięć, nabyć zdolność aktywnego, twórczego i świadomego udziału w życiu społecznym i gospodarczym, to klasa dla Ciebie. Klasa o profilu ekonomicznym zaprasza uczniów, którzy chcą odnaleźć się wśród wyzwań nowoczesnego świata. Program tej klasy pogodzi podstawy logicznego myślenia z umiejętnością radzenia sobie w grupie, konkurencją i współpracą.

Klasa ekonomiczna realizować będzie programy „Ekonomia w szkole”, „Moje szanse”, „Ekonomia w praktyce”, których wdrażanie możliwe jest dzięki współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, City Bankiem i Narodowym Bankiem Polskim. Nauka inwestowania w instrumenty finansowe, gra na giełdzie, symulacje transakcji finansowych to tylko niektóre zagadnienia programowe realizowane przy zastosowaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, min.  tablicy interaktywnej w pracowniach ekonomicznej i geograficznej.

Oferta wzbogacona jest o dodatkowe teoretyczne zajęcia z geografii podsumowane praktycznymi badaniami terenowymi w ramach „zielonych szkół”. Uczniowie uczestniczyć będą w wykładach z geografii, matematyki, marketingu i zarządzania dzięki stałej współpracy z wyższymi uczelniami. Będziesz mógł rozwijać swoje uzdolnienia przedmiotowe w kołach zainteresowań, podczas wycieczek  oraz sprawdzić się w konkursach i olimpiadach. Uczniowie zainteresowani astronomią mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnego koła astronomicznego.

Proponujemy Ci także pracę metodą projektu.

Klasa oferuje także rozszerzony program nauczania j. angielskiego z uwzględnieniem elementów języka biznesu (Business English).

Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach ekonomicznych, uniwersyteckich i politechnicznych, np. geodezja, stosunki międzynarodowe, handel zagraniczny, marketing i zarządzanie, zarządzanie finansami, bankowość, administracja, politologia, turystyka i rekreacja itp.

 

ZAJĘCIA SPORTOWE I REKREACYJNE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W NOWEJ HALI SPORTOWEJ

Powyższa oferta to tylko nasza propozycja. Pamiętaj, że o ostatecznej drodze swojego kształcenia w danej klasie decydujesz TY sam.

Zapraszamy Cię do odwiedzenia  strony internetowej, możesz także przyjść do szkoły i przekonać się w rzeczywistości, czym żyje i jak funkcjonuje nasza społeczność. Bądź pewien, że w naszej szkole uczeń traktowany jest z szacunkiem i pełną powagą, dlatego zawsze wywiązujemy się z obietnic składanych młodym ludziom na początku ich drogi edukacyjnej, a następnie konsekwentnie prowadzimy ich do wytyczonego celu, jakim jest świetnie zdana matura.

Czekamy na Ciebie.

Odsłony: 791

Sukcesy i osiągnęcia

Sukcesy recytatorskie naszych licealistek!

7 kwietnia w HDK odbył się 62 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - edycja powiatowa. Naszą szkołę reprezentowały pierwszoklasistki: Wiktoria Wąsak i Justyna Żołnierczuk z 1D oraz Sylwia Macheta z 1A.

Więcej…

Zawody sportowe

Rejonowa Licealiada w Koszykówce Dziewcząt

29 marca 2017r. w Krasnymstawie odbyły się zawody w koszykówkę dziewcząt z klas licealnych na szczeblu rejonowym. Powiat hrubieszowski reprezentowały tu zawodniczki z Zespołu Szkół nr 2, które po wygranych rozgrywkach powiatowych, awansowały do dalszego etapu zmagań sportowych. Dziewczyny musiały zmierzyć się z rywalkami z Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa i Krasnegostawu.

Więcej…

Ogłoszenia

Wesołego Alleluja

„ … I wiem, gdy łzę swoją trzymam
Jak złoty kamyk z procy -
Zrozumie mnie mały Baranek
Z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku -
Sumienia wywróci podszewkę -
Serca mojego ocali.”
ks. Jan Twardowski: Wielkanocny pacierz

Więcej…

Uroczystości, wydarzenia

Inni to także my… Światowy dzień Autyzmu

27 marca uczniowie klasy 1cg wzięli udział w Integracyjnych, niebieskich warsztatach plastycznych. Właśnie tak Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie rozpoczął obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. W części pierwszej spotkania młodzież obejrzała film o codziennym życiu rówieśników ze spektrum autyzmu. Później wspólnie z uczniami tej placówki wykonała przepiękne duże i małe motyle, które będą zdobić ściany ich ośrodka.

Więcej…