Biblioterapia

Zajęcia biblioterapeutyczne

dla uczniów klas pierwszych  Liceum i Gimnazjum im. S. Staszica w Hrubieszowie

              W okresie od 8 do 31 października br. szk. w klasach pierwszych Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Hrubieszowie odbyły się zajęcia z biblioterapii. Prowadzące to nauczyciele bibliotekarze hrubieszowskiej Filii Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu: Agnieszka Zyśk i Aleksandra Kopczyńska.
Biblioterapia jest metodą wspomagania rozwoju. Ukierunkowane czytanie pomaga uczniom w rozwiązywaniu ich problemów, wpływa na zmianę ich zachowań, sposób myślenia, a także zachęca do twórczych działań. Biblioterapia łączy takie elementy jak: czytanie, rysowanie, ruch i muzykę.
Celem zajęć dla klas pierwszych licealnych jest zachęcenie młodzieży do pracy nad własną osobowością, do aktywnego kształtowania własnego charakteru. Zajęcia pt. „Myślę, więc jestem. Myślę, więc pracuję nad sobą” służą lepszemu samopoznaniu. Rozwijają chęci do głębszego poznawania innych, a także wzbudzają refleksje nad istotą człowieczeństwa. Podczas zajęć uczniowie wykonują ćwiczenie z „Drzewem nastrojów” Pipa Wilsona, uświadamiając sobie, jak postrzegamy siebie w świecie i w relacjach z innymi. Zapoznają się z tekstami B. Pawlikowskiej [fragmentami utworów: „W dżungli życia” i „Kurs szczęścia”] oraz opowiadaniem A. De Mellopt. „Bijący brawa anioł”. Dyskutują na temat różnych dróg poznawania siebie, indywidualnych cech charakteru i potrzebą rozwoju. Odpowiedzi na pytania: kim jestem?, kim chciałbym być?,co chciałbym w sobie zmienić? – poszukują, uczestnicząc w psychologicznej zabawie w pociąg.
Dla uczniów klas pierwszych gimnazjalnych zajęcia związane były z kształtowaniem pozytywnego nastawienia do świata i uwrażliwiające na wartości: „Radość i dobroć są w nas”,. Pracując z tekstami terapeutycznymi – wierszem E. Waśniowskiej pt. „Radość”, opowiadaniem I. D. Yalom pt. „Rabbi rozmawiał z Panem o Niebie i Piekle” oraz opowiadaniem Bruno Ferrero: „Strach na wróble”, młodzież uświadamia sobie potrzebę dostrzegania przejawów radości w codziennym życiu. I to, że warto dzielić się tym, co dobre – z innymi. W trakcie zajęć uczniowie aktywnie i radośnie uczestniczą w ćwiczeniach twórczych oraz zabawach integrujących.

Galeria

Odsłony: 463

Sukcesy i osiągnęcia

Laureaci "Matematyki z kalkulatorem graficznym"

Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Matematyka z kalkulatorem graficznym” organizowany jest przez ZSDiOS w Zwierzyńcu, pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie. W maju  odbyły się eliminacje do jego III edycji, w wyniku których wyłoniono 24 finalistów. Wśród nich znalazło się aż trzech uczniów naszego gimnazjum: Marek Pokrywka (IIIag), Damian Skiba (IIIbg) oraz Jacek Majdanik (IIIdg). 21 września 2018 r. chłopcy rywalizowali w finale i wszyscy trzej wywalczyli miejsca w nagrodzonej pierwszej dziesiątce! Jacek uplasował się na siódmym, Marek na piątym, a Damian zajął zaszczytne drugie miejsce! 

 

Więcej…

Zawody sportowe

Lekkoatletki ze Staszica Mistrzyniami Województwa!!!

„Celujemy jak najwyżej!” -  to słowa jednej z zawodniczek ze Staszica po wygranym rejonie w Zamościu. Celowały i trafiły! 11 października 2018 r., na Stadionie Miejskim w Lublinie, reprezentantki Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie drużynowo wywalczyły I miejsce na Wojewódzkiej Licealiadzie w Lidze LA oraz medale indywidualnie. To pierwszy taki sukces lekkoatletek, które udowodniły, że chęci, determinacja, wiara, a przede wszystkim zdolności w połączeniu ze sobą dają widoczny efekt. O przedostaniu się na etap ogólnopolski zadecyduje kolejny rzut ligi, który odbędzie się na wiosnę 2019 roku.

Więcej…

Ogłoszenia

"Myślę pozytywnie" - zadanie na październik

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w zadaniu na październik w ramach programu "Myślę pozytywnie". Zadanie przeznaczone jest dla zespołów uczniowskich lub może być pracą indywidualną uczniów pt. „Mojemu nauczycielowi jestem wdzięczny/wdzięczna za…”. Forma artystyczna dowolna, można wykorzystać narzędzia technologiczne.

Wybrane prace przesyłane będą także do Fundacji Instytutu Edukacji Pozytywnej w celu promocji działań podejmowanych przez społeczność szkolną w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej…

Uroczystości, wydarzenia

Zajęcia integracyjne

Przez cały wrzesień odbywały się zajęcia integracyjne w klasach I, które prowadziła pani pedagog. Wychowawcy klas zadbali o przeprowadzenie spotkań sprzyjających bliższemu poznaniu się i integracji nowego zespołu klasowego.

Więcej…