• a

  a

 • q

  q

 • s

  s

 • baner nauka zabawa.png
 • baner sport 2.png
 • baner sport kosz.png
 • baner studniówka.png
 • baner uroczystości.png
 • baner z logo koło nowe.png

I Powiatowy Konkurs Wiedzy o ks. Stanisławie Staszicu

"Ta­lent jest jak ka­wałek szlachet­ne­go, ale su­rowe­go me­talu:

do­piero pil­na pra­ca go ob­ro­bi i war­tość mu wielką na­da".

ks. Stanisław Staszic

W środę, 5 czerwca 2019 roku, w auli szkolnej naszej szkoły, 23 uczniów szkół z powiatu hrubieszowskiego wzięło udział w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o ks. Stanisławie Staszicu. Uczestnicy mieli za zadanie wykazać się znajomością biografii i działalności wybitnego myśliciela okresu oświecenia, autora dzieła m. in. „Przestrogi dla Polski”.

 

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Hrubieszowskiego - panią Marylą Symczuk, Burmistrza Hrubieszowa - panią Martą Majewską oraz Wójta Gminy Hrubieszów - panem Tomaszem Zającem. 

Wsparciem dla koordynatorek pani Neonili Pawluk i pani Edyty Wolańczuk była pani Prezes Stowarzyszenia „Staszic” pani Anna Modzelewska. 

Dyplomy, nagrody, poczęstunek i podziękowania dla uczestników konkursu i ich opiekunów zostały ufundowane przez wyżej wymienione władze powiatu, miasta i gminy.

Podczas gdy komisja konkursowa sprawdzała wiedzę uczniów, patriotyczny charakter przedsięwzięcia podkreślił program artystyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum i liceum im. ks. Stanisława Staszica. Było to wiersze, fragmenty dzieł, taniec oraz szczególna pieśń „Hrubieszowska Ty Ziemico”. Wywiad z ks. Stanisławem Staszicem - autorem wielkiego dzieła „Ród ludzki” spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie wykazali się dużą inwencją twórczą, wiedzą i talentami aktorskimi.

O przekazanie atmosfery okresu życia patrona naszej szkoły zadbał historyk, przedstawiciel Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, absolwent i nauczyciel naszej szkoły - pan Bogdan Leszczuk, dzieląc się wiedzą o życiu codziennym, pracy i pasji księdza Staszica. Dzięki temu uczestnicy spotkania mogli w pełni doświadczyć klimatu okresu działalności naszego bohatera. Punktem kulminacyjnym konkursu było, oczywiście, wyłonienie zwycięzców. Wyniki rywalizacji konkursowej przedstawiają się następująco:

I miejsce – Gabriela Kiryluk, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Werbkowicach

opiekun – Bożena Wolańczuk

II miejsce – Julia Długosz,  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kolejarzy Ofiar II Wojny Światowej w Gozdowie

opiekun – Małgorzata Ożgo

III miejsce – Magda Pirogowicz, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie

opiekun – Patrycja Djabin

Wyróżnienie – Wiktoria Malinowska, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kolejarzy Ofiar II Wojny Światowej w Gozdowie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy ogromnej wiedzy. Dziękujemy wszystkim opiekunom, którzy poświęcając swój czas i energię, przyczynili się do sukcesów swoich wychowanków. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie, aby poprzez konkursowe potyczki poszerzać swoją wiedzę o księdzu, wybitnym działaczu, pisarzu, uczonym oraz dobroczyńcy, który pokazał że jest wielkim synem swojej Ojczyzny oraz postacią godną do naśladowania w XXI wieku.

Opr.: Edyta Wolańczuk, Neonila Pawluk

 

 • 051
 • 054
 • 050
 • 053
 • 033
 • 059
 • 049
 • 073
 • 069
 • 040
 • 048
 • 055
 • 007
 • 087
 • 024
 • 038
 • 005
 • 068
 • 010
 • 012
 • 035
 • 036
 • 020
 • 062
 • 082
 • 043
 • 057
 • 037
 • 092
 • 060
 • 011
 • 076
 • 034
 • 042
 • 064
 • 083
 • 041
 • 088
 • 084
 • 075
 • 015
 • 056
 • 027
 • 078
 • 022
 • 044
 • 008
 • 047
 • 066
 • 058
 • 021
 • 014
 • 004
 • 067
 • 081
 • 031
 • 030
 • 085
 • 045
 • 052
 • 023
 • 077
 • 091
 • 074
 • 070
 • 017
 • 072
 • 071
 • 001
 • 003
 • 080
 • 002
 • 061
 • 063
 • 086
 • 013
 • 006
 • 009
 • 039
 • 029
 • 065

Simple Image Gallery Extended

Sukcesy i osiągnęcia

Matylda Ślażyńska laureatką Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”

Matylda Ślażyńska laureatką Programu Stypendialnego
„Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska” dla młodzieży i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

Matylda Ślażyńska, uczennica klasy IIIB I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie odebrała z rąk Pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pani Moniki Żur - Dyrektora zamojskiej Delegatury Kuratora Oświaty w Lublinie, Pani Barbary Krawczyk - Starszego wizytatora zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie tytuł: „Lider wiedzy i ochrony środowiska – stypendysta WFOŚiGW w Lublinie” oraz stypendium - nagrodę.

Więcej…

Zawody sportowe

Gala Sportu Szkolnego 2018/ 2019. Staszic V w Województwie!

W tym roku Świdnik był gospodarzem Uroczystego Podsumowania Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok 2018/19. Uroczystość odbyła się 29 listopada 2019r. w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Więcej…

Ogłoszenia

Informacja o realizacji projektu w ramach programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju"

Burmistrz Miasta Hrubieszowa informuje, że Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczęła realizację zadania pn: „Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w 1918 - 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

Więcej…

Uroczystości, wydarzenia

Po co nam trzeci wymiar

Jak się okazuje, matematyka nie musi być ani nudna ani trudna - a wiedzą o tym najlepiej uczestnicy zajęć Akademii Staśka. Listopadowe zajęcia pt.: "Po co nam trzeci wymiar” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Działanie drukarki 3D (wydruk modeli matematycznych oraz przestrzennych modeli anatomicznych) było niesamowitą atrakcją dla naszych kursantów, a także ich rodziców. Prelegentem był 10 letni Mikołaj Miścior, którego w świetnej prezentacji wspierał tata.

Więcej…