Debata Oksfordzka

4 czerwca 2019 roku, w auli Zespołu Szkół nr 2 odbyła się Debata Oksfordzka, celem której jest rozwój umiejętności oratorskich uczniów gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica. Jeden z największych mistrzów debaty, Cyceron, mówił że „nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać” - a staszicowska młodzież potrafi to znakomicie. Młodzi adepci erystyki doskonale opanowali sposób prowadzenia uporządkowanego sporu w formie debaty oksfordzkiej. Czteroosobowe drużyny, reprezentujące swoje klasy, mierzyły się w pojedynkach na słowa i argumenty. Wszystkie klasy gimnazjum musiały wypracować swoje stanowisko wobec proponowanej tezy: „Okrągłe rocznice są najlepszą okazją do przekazania wiedzy o ważnych wydarzeniach historycznych”.

W I edycji obrońcami tej tezy były uczennice z klasy 3bg, mówczynie: Emilia Pasieka, Dominika Kicia, Wiktoria Skoczylas, Aleksandra Tomicka. Opozycje reprezentowali mówcy z klasy 3ag: Michał Janicki, Tomasz Skrzypczak, Marek Pokrywka, Antoni Zaprzała.

W II edycji obrońcami tezy były dziewczyny z klasy 3cg, mówczynie: Dominika Niemczyk, Marzena Semaj, Paulina Kamińska, Marta Suchodolska.Opozycje reprezentowali uczniowie z klasy 3dg, mówcy: Iga Patyjewicz, Kornelia Sowa, Angelika Łazorczyk, Jacek Majdanik.

Spotkanie rozpoczęło krótkie wystąpienie Marszałka, którym została Karolina Germańska. Przypomniała ona zasady debaty oksfordzkiej i wprowadziła zebranych w tematykę dyskusji. Karolinę wspierał Jakub Łopocki, który objął funkcję Sekretarza. Następnie uczniowie wymieniali się poglądami, dając świadectwo swojej erudycji i talentu krasomówczego. Po skończonej dyskusji komisja oceniająca: p. Elżbieta Dąbrowska, p. Katarzyna Krotkiewicz,  p. Anna Potrzeszcz, p. Dorota Sędłak, p. Beata Trześniowska udała się na obrady.

Jurorzy oceniali drużyny zgodnie z kryterium: spójność drużyny, definiowanie linii sporu, linia argumentacyjna drużyny oraz kontrargumentacja. Ostatecznie jurorzy zdecydowali, że w I edycji zwycięstwo w debacie odnieśli przedstawiciele opozycji, którzy zilustrowali swoje argumenty konkretnymi przykładami z życia codziennego i okazali duże zaangażowanie emocjonalne. Z kolei w II edycji sukces odnieśli obrońcy tezy, ponieważ większość zgodziła się, że wszyscy musimy pielęgnować rocznice związane z wydarzeniami historycznymi, a przykładem jest chociażby 100 rocznica istnienia naszej szkoły. Jurorzy wybrali również najlepszego mówcę, została nim Marzena Semaj z 3cg.

Uczestnicy debaty wykazali się wysoką kultura osobistą i szacunkiem wobec adwersarzy, udowadniając tym samym, że zasady dobrego wychowania są im dobrze znane i kierują się nimi w codziennym życiu. Nad przygotowaniem i przebiegiem debaty czuwała p. Edyta Wolańczuk, która serdecznie gratuluje wszystkim uczestnikom oraz dziękuje wychowawcom klas za współpracę.

Opr.: Edyta Wolańczuk

Simple Image Gallery Extended