Spotkanie z lekarzem onkologiem

Tradycją stały się spotkania z pracownikami NU-MED Zamość i Hrubieszowskimi Amazonkami. Po rocznej przerwie powróciliśmy do kontynuowania naszych warsztatów edukacyjnych. Spotkania odbywają się w ramach współpracy Stowarzyszenia ''Staszic” ze Stowarzyszeniem Amazonki z Hrubieszowa.

Uczniowie klas trzecich liceum "Staszica" w dniu 5 października 2021 uczestniczyli w spotkaniu prozdrowotnym tematem którego były :”Wybrane aspekty profilaktyki chorób nowotworowych” . Spotkanie prowadziła pani dr n. med. Małgorzata Chilimoniuk - specjalista radioterapii onkologicznej - ordynator Oddziału Radioterapii NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o. Ośrodek radioterapii mieści się przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Pani doktor zapoznała uczniów ze znaczeniem diety przeciwnowotworowej. Wskazała na ścisły związek pomiędzy składem i rodzajem codziennej diety a ryzykiem rozwoju wielu typów nowotworów. Opierając się na dostępnych danych naukowych odnoszących się do antyrakowego potencjału związków zawartych w żywności, można stworzyć schemat optymalnej diety przeciwnowotworowej. Istnieją antyrakowe składniki pokarmowe zawarte przede wszystkim w owocach i warzywach, które znacząco redukują ryzyko rozwoju komórek nowotworowych i powstawania przerzutów. Równocześnie inne składniki żywności mogą przyspieszać te mechanizmy. Choć szeroko rozumiany zdrowy styl życia i odżywiania nie zagwarantują nam stuprocentowej ochrony przed zachorowaniem, to mają realny wpływ na nasze zdrowie.
W części praktycznej spotkania młodzież mogła przećwiczyć na trzech różnych fantomach techniki badania i samokontroli piersi. Fantomy do ćwiczeń udostępniło Stowarzyszenie Amazonki z Hrubieszowa. Prezes stowarzyszenia, pani Stanisława Aranowska, podzieliła się z młodzieżą cennymi informacjami i radami dotyczącymi profilaktyki nowotworów piersi.
Młodzież z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach, padło wiele ważnych pytań, na które uczniowie otrzymali odpowiedzi od specjalisty.
opracowanie: Anna Modzelewska

Simple Image Gallery Extended

Odsłony: 478