Rada rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Hrubieszowie informuje, że na rok szkolny 2020/2021 uchwałą Rady ustalono kwotę składki w kwocie 80 zł.

W związku z sytuacją pandemiczną zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat bezpośrednio na rachunek podany poniżej:

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym Im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie

ul 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów

Bank Spółdzielczy w Izbicy 89 9610 0002 2009 0060 6693 0001

Tytułem: składka za „ imię i nazwisko ucznia , klasa”

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący: Bernard Adamowicz

Zastępca przewodniczącego: Ewa Pitus

Sekretarz: Sabina Wąsiel-Kot

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Ewa Kicia

Członek: Małgorzata Dobrowolska-Pawluk

Członek: Sylwia Watras

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Lp.   Klasa    Imię i nazwisko
1      I A       Małgorzata Dobrowolska-Pawluk
2      I B       Anna Ligaj
3      I C       Justyna Tywoniuk
4      I D       Aldona Socha
5      I E       Marta Belina
6      II A3    Joanna Szwaczkiewicz
7      II B3    Ewa Kicia
8      II C3    Anna Kutera
9      II D3    Małgorzata Juszczuk
10    II E3    Bernard Adamowicz
11    II A      Artur Ślusarczyk
12    II B      Aleksandra Kopczyńska
13    II C      Sylwia Watras
14    II D      Sabina Wąsiel-Kot
15    II E      Ilona Jóźwik - Kołodziejczyk
16    III A     Ewa Pitus
17    III B     Małgorzata Ciesielczuk
18    III C     Michał Peczak
19    III D     Dominika Piasecka
20    III E     Małgorzata Zdebska

Odsłony: 8718