Staśkowa Kapsuła Czasu odwiedza dziś Lwów

Drodzy Staśko-przyjaciele,
Na trasie naszych szkolnych wędrówek nie mogło zabraknąć wycieczek na wschód. Odwiedziliśmy przepiękne miejsca przesiąknięte historią, muzyką, literaturą i sztuką, ale także tętniące współczesnym życiem. Na każdym kroku dostrzec można związki z polskością. Celem staśkowych podróży na wchód był przede wszystkim Lwów. Wspólnie obejrzyjmy utrwalone na fotografiach niezapomniane momenty wycieczek.

Lwów – miasto na pograniczu wschodniego Roztocza (Roztocze Lwowskie) i Wyżyny Podolskiej - założone ok. 1250 przez króla Rusi Daniela (Halickiego), który nazwał miasto Lwowem na cześć swojego syna Lwa. W latach 1349–1370 Lwów przynależał do Królestwa Polskiego, 1370–1387 do Królestwa Węgier, a od 1387 do 1772 ponownie do Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od pierwszego rozbioru (1772) pod władzą Austrii stanowił stolicę Królestwa Galicji i Lodomerii aż do ich upadku (1918). W okresie zaborów był jednym z najważniejszych ośrodków nauki, oświaty i kultury polskiej oraz centrum politycznym i stolicą Galicji. W listopadzie 1918 stał się przedmiotem zbrojnego sporu terytorialnego odradzającego się państwa polskiego i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Od 23 grudnia 1920[4] do 16 sierpnia 1945 Lwów był stolicą województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej, największe miasto Małopolski Wschodniej. Jedno z sześciu wielkich miast II Rzeczypospolitej, obok największej z nich Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa i najmniejszego Wilna. W okresie II wojny światowej znalazł się pod okupacją sowiecką, niemiecką i ponownie sowiecką. W konsekwencji decyzji mocarstw wielkiej trójki zapadłych na konferencji jałtańskiej znalazł się w granicach USRR, a ludność polska została wysiedlona przez władze sowieckie. Od 1991 w granicach niepodległej Ukrainy.

Lwów jako miasto wieloetniczne rozwijał się do wybuchu II wojny światowej we współistnieniu wielu różnych narodowości: oprócz dominujących liczebnie Polaków Lwów zamieszkiwali Żydzi, Ukraińcy, Ormianie, Niemcy, Czesi, Rosjanie i in. Obecnie, w wyniku powojennych przesiedleń ludności i zmiany granic państwowych, zdominowany jest przez ludność ukraińską. Historyczne centrum Lwowa zostało w 1998 wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Współcześnie Lwów stanowi ważny ośrodek nauki i kultury na Ukrainie. Działa tu m.in. Uniwersytet Lwowski (powstały w 1661), Politechnika Lwowska (1844), Lwowska Galeria Sztuki (1897), Teatr Wielki (1900) i Polski Teatr Ludowy (1958). Miasto jest głównym ośrodkiem kultury i życia społecznego mniejszości polskiej na Ukrainie.

Cieszymy się, że mogliśmy odwiedzić to wspaniałe miasto i choć przez chwilę poczuć jego atmosferę zbudowaną na barwnych dziejach i wielokulturowości. Mamy nadzieję powrócić do Lwowa, gdy tylko będzie taka możliwość.

A już za tydzień spodziewajcie się STAŚKOWEJ KAPSUŁY CZASU w zupełnie innym miejscu… Jakim? – obejrzyjcie film do końca 😊

Odsłony: 236