• a

  a

 • q

  q

 • s

  s

 • baner nauka zabawa.png
 • baner sport 2.png
 • baner sport kosz.png
 • baner studniówka.png
 • baner uroczystości.png
 • baner z logo koło nowe.png

Regulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Dzień Pomocy Cierpiącym

pt. „Oni są wśród nas”

 

§ 1.

Organizatorem konkursu jest Zespół Wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, pedagog szkolny i Szkolne Koło PCK.

§ 2.

Adresatami konkursu są uczniowie gimnazjum i liceum ZS nr 2 w Hrubieszowie.

§ 3.

Celem konkursu jest:

1. rozpowszechnianie informacji m.in. nt. Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

i Międzynarodowego Dnia Wolontariatu - Dnia Pomocy Cierpiącym,

2.burzenie barier i wzmacnianie pozytywnych więzi społecznych między osobami sprawnymi intelektualnie i niepełnosprawnymi,

3.promocja postaw, haseł związanych z integracją, tolerancją, wolontariatem, działaniem na rzecz poprawy codziennego życia osób niepełnosprawnych intelektualnie - szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej.

§ 4.

Podstawą udziału w konkursie jest dostarczenie pracy na papierze w formacie A3, wykonanej w dowolnej technice.

§ 5.

Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie.

§ 6.

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

§ 7.

Praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie, a opis powinien zawierać:

imię i nazwisko autora, klasę do której uczęszcza.

§ 8.

Prace należy składać u nauczyciela zajęć artystycznych p. Anny Jańczuk.

§ 9.

Termin zgłaszania prac upływa o godz. 12.00 w dn. 02 grudnia 2013 r. (poniedziałek).

§ 10.

Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich, uznaniu niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych organizatorów.

§ 11.

W konkursie przewidziane są po 3 nagrody rzeczowe w każdej grupie uczniów:

1.uczniowie gimnazjum;

2.uczniowie liceum.

§ 12.

1. Jury powołane przez organizatora dokona podziału nagród w dn. 03 grudnia br.

2.Decyzje jury są ostateczne.

3.Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji jury.

§ 13.

Kryteria oceny: zgodność pracy z tematyką konkursu, pomysłowość kompozycyjna, oryginalność, czytelność w przekazie języka graficzno- malarskiego, estetyka pracy.

§ 14.

W skład jury wejdą:

Dyrektor ZS nr 2 w Hrubieszowie, przedstawiciel Zespołu Wychowawców LO ZS nr 2 w Hrubieszowie,

opiekun Szkolnego Koła PCK, artysta plastyk.

§ 15.

Nagrody zostaną wręczone 5 grudnia 2013 r. podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w Międzynarodowym Dniu Wolontariatu i Pomocy Cierpiącym na terenie ZS nr 2 w Hrubieszowie.

§ 16.

Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego ich rozpowszechniania.

§ 17.

Laureaci nagród zostaną poinformowani przez wychowawców.

§ 18.

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Moniki Młynarczuk i p. Anny Jańczuk.

 

 

Monika Młynarczuk

 

Sukcesy i osiągnęcia

Staszic w programie Erasmus +

Mamy wielką przyjemność ogłosić, że otrzymaliśmy Akredytację w sektorze Edukacja szkolna w ramach Akcji 1 programu Erasmus+ w konkursie 2022 (KA120-SCH)!

Więcej…

Zawody sportowe

III miejsce w województwie

W piątek 21 października 2022 roku odbyła się Wojewódzka Licealiada w Lidze LA. Po rewelacyjnym starcie drużyna chłopców I LO w Hrubieszowie zajęła 3 miejsce uzyskując 925 pkt.

Więcej…

Ogłoszenia

Walentynki

Uroczystości, wydarzenia

Studniówka w Staszicu

Czar, elegancja i tradycja, świetna zabawa i wspaniali przyjaciele – tak z uśmiechem i zadumą mówimy dziś o niezapomnianym sobotnim wieczorze 7 stycznia 2023 r. Długo wyczekiwana przez uczniów, rodziców i nauczycieli Studniówka 2023 zapisuje się trwale w naszych wspomnieniach. Wszyscy uczestnicy balu odczuwali podniosłą atmosferę wypływającą z tradycji pielęgnowanej przez kolejne pokolenia uczniów.

Więcej…