Ułatwienia dostępu

        

 

Zasady korzystania z obiadów
w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie
2023/2024

1. Obiady wydawane są w formie kateringowej.


2. Z uwagi na sposób zamawiania posiłków, odpłatność za obiady za dany miesiąc należy uiścić od 25 do przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc spożywania posiłków (np. za miesiąc październik 2023 r. opłaty należy wnosić od 25 do 28 września 2023 r.):
• gotówką w księgowości szkoły (od godz. 7.40 do godz. 12)
• przelewem na konto
BS Izbica, numer 88 9610 0002 2009 0062 5405 0003
tytułem: Obiady miesiąc.rok, nazwisko i imię ucznia, klasa
np. Obiady 10.2023, Kowalska Janina, 2g
W przypadku uiszczenia opłaty za obiady na konto szkoły, uczeń powinien zgłosić się do księgowości po odbiór karty obiadowej.


3. Posiłki są wydawane na długiej przerwie (tj. w godz. 11.30-11.50) w sali nr 8 po okazaniu przez ucznia karty obiadowej.


4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń nie może odebrać posiłku na długiej przerwie, obiad można odebrać do godziny 13 w szatni.
Po tej godzinie nieodebrane posiłki będą utylizowane.


5. Odliczenia opłat za niewykorzystane obiady mogą nastąpić jedynie w przypadku nieobecności wynoszącej co najmniej 3 dni zgłoszonej przeddzień do księgowości szkoły (tel. 84 696 36 60 w. 31) lub w przypadku udziału ucznia w wycieczce szkolnej.


6. Odliczenie opłat zmniejsza opłatę za obiady za kolejny miesiąc lub w przypadku gdy uczeń rezygnuje z obiadów w kolejnym miesiącu, kwota zostaje wypłacona w gotówce.


7. Zwrot ewentualnej nadpłaty za obiady następuje również na koniec roku kalendarzowego oraz na ostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

Harmonogram opłat za obiady w 2023 r.
Za miesiąc      Termin wpłaty          Liczba obiadów   Kwota
Październik     25-28 września                  22             231,00 zł
Listopad          25-30 października            20             210,00 zł
Grudzień         24-29 listopada                 16             168,00 zł

loading...
Akademia Staśka
Akcje SU
Wycieczki
Uroczystości
Sport
Sukcesy
Wydarzenia