Ułatwienia dostępu

        

 

We wtorek, 31 października 2023 r., w I LO im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie miało miejsce uroczyste otwarcie infrastruktury powstałej w ramach ogólnopolskiego konkursu Lasów Państwowych „Klasa z drewna” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele regionalnych i lokalnych instytucji oraz miejscowa społeczność. Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Pani Aneta Karpiuk, przedstawiciel Nadleśnictwa Strzelce Pan Grzegorz Ciesielczyk, przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców Pan Andrzej Kalbarczyk oraz dyrekcja, pracownicy, nauczyciele i uczniowie naszego liceum.

Szkoły uczestniczące w konkursie miały za zadanie przygotowanie oryginalnego projektu promującego rozwijanie zainteresowań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, ochronę przyrody, funkcje lasów, zrównoważoną gospodarkę leśną i działania Lasów Państwowych.
I LO im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie jako jeden z laureatów konkursu uzyskało 100 000 złotych. Nagroda za zwycięstwo sfinansowała budowę unikalnej pracowni, zwanej „Klasą z drewna”. Jest to altana o powierzchni 35 m2 wykonana z sosnowego drewna, wyposażona w stoły i ławki, obsadzona wieloletnimi roślinami - jej wyjątkowość polega na tym, że znajduje się ona bezpośrednio na terenie szkoły.
Założeniem „Klasy z drewna” jest przede wszystkim urozmaicenie procesu nauczania poprzez prowadzenie zajęć terenowych oraz praktycznych lekcji przyrody, co zapewni uczniom niecodzienne doświadczenia edukacyjne.
Nasz autorski projekt „Drewno - surowcem wszechczasów” pozwoli wszystkim uczestnikom zdobyć i poszerzyć wiadomości z zakresu przyrody w bezpośrednim kontakcie z ekosystemem leśnym. Każdy zrozumie potrzebę prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, odpowiedzialnego korzystania z darów lasu, doceni pracę leśników. Uczestnik zajęć pozna przyrodę poprzez oglądanie, poszukiwanie i obserwowanie poszczególnych zjawisk, pozna różne gatunki roślin i zwierząt, doceni potencjał drewna jako materiału wszechczasów.
Planowane zajęcia są dedykowane uczniom naszej szkoły, a także uczestnikom nowatorskiego programu edukacyjnego „ Akademia Staśka” realizowanego w I LO im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie oraz zainteresowanym mieszkańcom naszego miasta.
W trakcie realizacji projektu odbędą się zajęcia lekcyjne, warsztaty edukacyjne w ramach „Akademii Staśka”, spotkania z pracownikami Nadleśnictwa Strzelce w specjalnie stworzonym obiekcie edukacyjnym, uczestnictwo w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Sadzenie drzew”, dokarmianie zwierząt zimą, spotkania z ludźmi, których praca związana jest ze światem roślin i zwierząt, zabawy badawcze, doświadczenia i eksperymenty, obserwacje, pogadanki, pokazy.
Większość zajęć będzie się odbywała w drewnianej wiacie na terenie I LO im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie. Część zajęć odbywać się będzie w terenie Nadleśnictwa Strzelce, skąd pobrane próbki, zdjęcia, okazy itp. będą kolekcjonowane, analizowane i opracowywane w szkole. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli I LO, edukatorów zewnętrznych, w tym pracowników Nadleśnictwa Strzelce, a także naszych uczniów w ramach „Akademii Staśka”.
W dniu otwarcia pracowni Pan Grzegorz Ciesielczyk z Nadleśnictwa Strzelce wygłosił pierwszy wykład pt.: ”Edukacja leśna i promocja walorów przyrodniczych lasu”.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9
loading...
Akademia Staśka
Akcje SU
Wycieczki
Uroczystości
Sport
Sukcesy
Wydarzenia