Ułatwienia dostępu

        

 

3 stycznia 2024 r. w auli szkolnej I LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie odbyło się spotkanie uczniów klas drugich i trzecich z Panią Agnieszką Zając, prezesem Fundacji inCREA, która zajmuje się umiędzynarodowieniem szkół i placówek oświatowych w Polsce i Europie. Zorganizowane zostało w związku z realizacją projektu nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000119261, podjętego w ramach programu Erasmus+ dofinansowanego przez Unię Europejską i rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego, o czym informowaliśmy wcześniej na stronie szkoły.

Projekt wpisuje się w strategię rozwoju placówki, która zakłada wdrażanie innowacji, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, podnoszenie umiejętności językowych i technologicznych oraz kompetencji kluczowych przez uczniów w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie wysokiej jakości warunków merytorycznych służących wszechstronnemu rozwojowi uczniów szkoły, rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli i kadry szkoły poprzez udział w kursach, szkoleniach i obserwację pracy, poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia przez zwiększenie nacisku na europejski wymiar w edukacji szkolnej. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas II-III Liceum. Po pomyślnym przejściu przez proces rekrutacyjny i kwalifikacyjny uczniowie zostaną zobligowani do wzięcia udziału w zajęciach językowych, kulturowych i organizacyjnych w określonej i wymaganej liczbie godzin.
Prowadząca spotkanie, Pani Agnieszka Zając, wskazała ogólne kryteria, opisała proces rekrutacyjny i przygotowawczy przed wyjazdem oraz nakreśliła obowiązki sprawozdawcze po powrocie. Miejscem 12-dniowego pobytu będzie Braga w Portugalii, w czasie którego odbędą się zajęcia lekcyjne, spotkania mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, zajęcia integracyjne oraz poznawanie metodyki pracy w portugalskim systemie edukacji. Uczniowie zostali poinformowani, że w trakcie wyjazdu zapewnione zostaną noclegi, wyżywienie, przeloty i transfery, ubezpieczenie, transport lokalny oraz wszelka pomoc potrzebna w realizacji projektu. Uczniowie podróżują pod opieką swoich trzech nauczycieli. Warto zauważyć, że będzie to pierwszy z trzech tego typu wyjazdów. Zorganizowane zostaną także zagraniczne kursy dla kadry placówki (16 osób) wraz ze wsparciem przygotowawczym.
Dziękujemy za cenne informacje oraz rzeczowo przekazaną nam wiedzę, którą na pewno spożytkujemy we właściwy sposób.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
loading...
Akademia Staśka
Akcje SU
Wycieczki
Uroczystości
Sport
Sukcesy
Wydarzenia