Ułatwienia dostępu

        

 

W dniach 11-12 kwietnia br. w Warszawie odbyła się VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Młodzi Liderzy Przedsiębiorczości 2024. Konkurs ten jest kulminacyjnym elementem programu „Moje finanse”, realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Nasza szkoła realizuje ten program w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. 

 

Cała tegoroczna edycja programu „Moje finanse” poświęcona była tematyce kompetencji 4K, czyli kreatywności, krytycznemu myśleniu, kooperacji i komunikacji. Wiedzę tę uczniowie wykorzystywali podczas wcześniejszych etapów konkursu, gdzie czekał na nich do rozwiązania test, projekt dotyczący umiejętności miękkich w miejscu pracy oraz film pt. „Kompetencje jutra”, jaki musieli nakręcić w II etapie rozgrywek. Na tym etapie dużą rolę odegrali też koledzy i znajomi, którzy głosowali w Internecie.  

Serdecznie dziękujemy za każdy oddany głos! 

Następnie powołani przez Fundację eksperci wybrali osiem najlepszych finałowych prac. W finale osiem drużyn ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski tworzyło zadania projektowe dotyczące autorskiej inicjatywy, która ich zdaniem jest istotna z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej i tym samym warta realizacji. Finał konkursu miał formułę Innovation camp, podczas której młodzież pracowała w sesjach i mogła liczyć na wsparcie mentorskie, udzielane przez ekspertów - wolontariuszy z ramienia EY GDS Poland, będącego firmą partnerska programu. 

Nasi uczniowie z klas III: Oliwia Kapusta kl. III c, Dominika Tysowecka i Karol Grzeszczuk z kl. III a jako zespół wywalczyli II miejsce. 

Uczniowie prezentowali swój pomysł przed panelem jury. Ocenie jurorów podlegała innowacyjność i kreatywność zaproponowanego rozwiązania, spójność pomysłu z potrzebami środowiska lokalnego a także autoprezentacja i „team spirit” w zespole. 

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że na osiem edycji, dwa razy zajęliśmy II miejsce (w ubiegłym roku i obecnym) cztery razy byliśmy w finale a dwa w półfinale. 

Co roku skład drużyny był inny. Nigdy żaden uczeń nie uczestniczył dwa razy w konkursie i zawsze pracował pod kierunkiem pani Agnieszki Umer. 

SUPER ROBOTA - GRATULACJE 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9
loading...
Akademia Staśka
Akcje SU
Wycieczki
Uroczystości
Sport
Sukcesy
Wydarzenia